sobota, 30 kwietnia 2011

Czy bind jest poprawnie skonfigurowany? Czy wszystkie rekordy DNS są właściwe?

Oprócz tradycyjnych metod testowania naszego serwera DNS za pomocą polecenia host -a oraz polecenia dig istnieją również inne metody.
Jedną z nich jest strona http://intodns.com
Wystarczy na nią wejść, wpisać nazwę domeny którą chcemy sprawdzić i kliknąć na Report.

Chciałem tylko Was ostrzec, że nie ma co wpadać w panikę i nie koniecznie musi wszystko być "na zielono" na tej stronie, ponieważ nawet domeny takie jak wp.pl i gmail.com po sprawdzeniu mają widoczne błędy np.:
Different MX records at nameservers The MX records that are not the same at all your nameservers:
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.67.27 reported only by: 216.239.36.10 216.239.34.10 216.239.32.10
gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.39.27 reported only by: 216.239.36.10 216.239.34.10 216.239.32.10
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 72.14.213.27 reported only by: 216.239.36.10 216.239.34.10 216.239.32.10
alt3.gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.47.27 reported only by: 216.239.36.10 216.239.34.10 216.239.32.10
alt4.gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.113.27 reported only by: 216.239.36.10 216.239.34.10 216.239.32.10
gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.43.27 reported only by: 216.239.38.10
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.65.27 reported only by: 216.239.38.10
alt4.gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.115.27 reported only by: 216.239.38.10
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.155.27 reported only by: 216.239.38.10
alt3.gmail-smtp-in.l.google.com with ip(s): 74.125.45.27 reported only by: 216.239.38.10
It is better to have the same MX records at all your nameservers!

niedziela, 24 kwietnia 2011

zmiana hasła administratora w Drupal'u

Zmiana hasła administratora w Drupal'u z poziomu bazy danych MySQL.


W celu zmiany hasła administratora należy:
- zalogować się na serwer: mysql -h adres_serwera -u nazwa_użytkownika -p
Jeżeli nie mamy danych niezbędnych do zalogowania się do bazy danych to można je podejrzeć w pliku sites/default/settings.php.
- po zalogowaniu na serwer można podejrzeć dostępne bazy danych za pomocą polecenia: show databases;
- kolejnym krokiem jest wybranie bazy danych: use nazwa_bazy;
- w celu upewnienia się że wszystko jest ok wykonujemy zapytanie: select * from users where uid=1;
- jeżeli okaże się, że wszystko jest ok aktualizujemy jeden rekord w następujący sposób: update users set pass=md5('moje_nowe_haslo') where uid = 1;

Istnieje oczywiście alternatywna metoda zmiany hasła np. za pomocą narzędzia phpMyAdmin - jeżeli mamy do niego dostęp.

Jeżeli chcemy zaszyfrować jakieś hasło, to możemy posłużyć się szyfrowaniem z poziomu MySQL'a np.:
mysql> select md5('moje_haslo');
+----------------------------------+
| md5('moje_haslo') |
+----------------------------------+
| ea46d6da2e2289d0504a0c2316c13cfc |
+----------------------------------+
1 row in set (0,00 sec)

niedziela, 3 kwietnia 2011

usuwanie wiadomości z kolejki postfix

Jeżeli zdarzy się Wam jakiś spamer, i po jego zablokowaniu niezbędne będzie usuniecie wiadomości z kolejki przy serwerze pocztowym Postfix, to można to zrobić w następujący sposób:
mailq | grep MAILER-DAE | awk '{print $1}' | xargs -i postsuper -d {}


Opis kolejnych poleceń:
mailq - wyświetla listę wiadomości w kolejce,
grep - wyszukuje wiadomości zawierających określoną frazę,
awk - wyświetlenie frazy z pierwszej kolumny
xargs -i - przekazanie danych z poprzedniego polecenia do kolejnego, przełącznik -i umożliwia zdefiniowanie gdzie te dane mają być podane przez wstwienie "{}".