sobota, 22 lutego 2014

Zmniejszanie partycji ext4

Tak samo jak w poprzednim poście, jeżeli mamy fizyczny dostęp do serwera to polecam gparted, w przeciwnym wypadku ...

Rozpoczynamy od odmontowania partycji umount /dev/sdX.
Wykonujemy sprawdzenie systemu plików e2fsc -f /dev/sdX.
Zmniejszamy system plików do pożądanego rozmiaru resize2fs /dev/sdX rozmiar (rozmiar możemy podać w blokach, megabajtach M, gigabajtach G np. 2G).
Zmniejszamy rozmiar partycji (ja daję rozmiar partycji trochę większy niż ustawiony powyżej za pomocą polecenia resize2fs - mam wówczas gwarancję, że partycja nie będzie za mała).
Czyli fdisk /dev/sdX, wyświetlamy informację o partycji przez opcję p, usunięcie wybranej partycji przez opcję d i podanie numeru partycji do usunięcia.
Założenie partycji tego samego typu i o mniejszym rozmiarze n, w moim przypadku p (primary), początek partycji w tym samym miejscu więc albo numer bloku od którego się zaczynała albo enter jeżeli jest to pierwsza partycja.
Wprowadzamy nowy rozmiar partycji więc np. +2G (partycja o rozmiarze 2 GB, można też korzystać z megabajtów M).
Zapisujemy nową partycję w, wychodzimy z fdisk q.
Wykonujemy sprawdzenie systemu plików e2fsck -f /dev/sdX.
Jeszcze raz wykonujemy resize2fs /dev/sdX, żeby system plików całkowicie wypełnił partycję.
Ponowne e2fsck -f /dev/sdX.

Montujemy partycję mount /dev/sdX /katalog_montowania.

Powyższa procedura pozwoliła mi na zmniejszenie wielkości partycji bez utraty danych na niej zawartych.
Gdybym jednak miał na zmniejszanej partycji jakieś ważne dane to na pewno wykonałbym backup.

Powiększenie partycji ext4

Gdy mamy komfort dostępu fizycznego do serwera można skorzystać z gparted, w pozostałych sytuacjach należy:

Odmontować partycję którą chcemy powiększyć umount /dev/sdX.
Sprawdzić gdzie zaczyna się i kończy partycja przez fdisk /dev/sdX.
Wyświetlenie wszystkich informacji przez wprowadzenie p i ich skopiowanie np. do notatnika.
Usunięcia partycji, którą chcemy powiększyć przez naciśnięcie d, a następnie wprowadzenie jej numeru.
Zapisanie zmian przez w, stworzenie nowej partycji przez opcję n.
Wybranie tego samego typu partycji jak był poprzednio primary/extended.
Wprowadzenie bloku, w którym ma się partycja zaczynać (powinien być taki sam jak ten wypisany we wcześniejszym kroku za pomocą p).
Wprowadzamy nowy rozmiar przez wprowadzenie wartości wraz z typem np. +5G, +1024M itp.
Zapisanie zmian przez opcję w.
Wykonanie fsck na powiększonej partycj e2fsck -f /dev/sdX.
Rozszerzenie systemu plików do nowej wielkości przez resize2fs /dev/sdX.
Ponowne podmontowanie partycji mount -a lub mount /dev/sdX /ścieżka_do_katalogu_montowania.

W powyższy sposób udało mi się zwiększyć rozmiar partycji bez utraty danych na niej zapisanych.